《MyCard》玩瘋8月得獎名單
  《MyCard》玩瘋8月得獎名單

前往九月會員活動

親愛的玩家,您好: 感謝您熱情參與MyCard八月份MyCard的朋友上車囉!得獎名單公布如下。請得獎人確認獎項並下載指定之領獎單暨所得申報單,完整填寫後於2019/09/10前(郵戳為憑),掛號回函至指定收件地址,逾期視為放棄領獎資格。

MyCard會員活動小組

羅技K380跨平台藍芽鍵盤 x 30名 下載表格
ji****ur@gmail.com ie****12@yahoo.com.tw
gw***56@gmail.com mc*********se2004@gmail.com
af***6g@gmail.com da*********69@gmail.com
glay89329@gmail.com 8s*****3s@gmail.com
a6*******74@gmail.com ke*****oy@gmail.com
mi******li@gmail.com f6****00@gmail.com
ci****34@gmail.com cl*******97@gmail.com
we****ku@gmail.com xy****39@gmail.com
g6**aa@gmail.com ro******20@gmail.com
tn********171@gmail.com li******kp@gmail.com
lu***la@hotmail.com al******10@kimo.com
65****ds@gmail.com a0******51@gmail.com
98*******aa@gmail.com j5****71@gmail.com
22***a0@gmail.com bi*****28@yahoo.com.tw
kl*****88@yahoo.com.tw la********en@gmail.com
 
 Costco會籍卡 x 10名 下載表格
a09******58@gmail.com yo*****ss@gmail.com
les********f2@gmail.com cp******29@yahoo.com.tw
sj*****21@gmail.com al****28@yahoo.com.tw
onl********20@yahoo.com sk****vff@gmail.com
Zz********92@yahoo.com vm*******yy@hotmail.com
 
 SonySRS-XB12藍芽喇叭x 3名 下載表格
ic******dy@gmail.com
mo******22@yahoo.com.tw
a0*******37@gmail.com
 
 Switch Lite x 2名 下載表格
al******22@gmail.com
Al**********571@gmail.com
 
新手迎新趴AirPods 下載表格
tb*****b5@gmail.com
 
老友這邊請iPad mini 下載表格
go***14@gmail.com
 
Razer電競鍵盤滑鼠套裝 下載表格 下載表格
pe****en@icloud.com
gotop